Faculty

Directory

ZHOU Zhongyue

Associate Professor
Institute of Aerospace Propulsion

Office Phone:
Address: Room A530, Mechanical Building A
Email: zhongyue.zhou@sjtu.edu.cn
Website: https://www.researchgate.net/profile/Zhongyue_Zhou

Copyright ©2017 School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University

Shanghai Jiao Tong University
Address: 800 Dongchuan Road, Shanghai
200240