Faculty

Directory

JIANG Zhi

Associate Professor
The Institute of Advanced Energy and Powertrain Technology

Office Phone:
Address: 800 Dongchuang Road
Email: zhijiang@sjtu.edu.cn
Website: zhijiang@sjtu.edu.cn

Copyright ©2017 School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University

Shanghai Jiao Tong University
Address: 800 Dongchuan Road, Shanghai
200240