Contact Us

Contact Us
Contact Us

International Liaison Office of ME School

Contacts
International Liaison Office of the School of Mechanical Engineering

Address
Room 204 Mechanical Engineering Building A Shanghai Jiao Tong University 800 Dong Chuan Road Shanghai 200240 P.R. CHINA

Tel: +86 21 34205875

E-mail: meglobal@sjtu.edu.cn

 

Staff
Ms. Nikki XU   Study Abroad Advisor
Email: xuyixin@sjtu.edu.cn
Tel: +86-21-34205875 

Ms. Eva ZHAO  Study Abroad Advisor
Email: zhao_zhiyi@sjtu.edu.cn
Tel: +86-21-34205875

Copyright ©2017 School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University

Shanghai Jiao Tong University
Address: 800 Dongchuan Road, Shanghai
200240