About ME

About ME
Dean’s Affairs Office
 • ZHANG Tianran
  Director

  Tel: 021-34205919
  Email: zhangtr@sjtu.edu.cn
  Add: 208 Mechanical Building A

 • CHEN Shu
  Director

  Tel: 021-34205881
  Email: chenshushirley@sjtu.edu.cn
  Add: 208 Mechanical Building A

 • KUAI Xiaoling
  Staff for Human Resources

  Tel: 021-34205919
  Email: kuaixiaoling@sjtu.edu.cn
  Add: 208 Mechanical Building A

 • QI Linshan
  Staff for Human Resources

  Tel: 021-34205881
  Email: qilinshan@sjtu.edu.cn
  Add: 208 Mechanical Building A

 • XI Tianhang
  Staff for Human Resources

  Tel: 021-34205881
  Email: xitianhang@sjtu.edu.cn
  Add: 208 Mechanical Building A

 • ZHANG Bin
  Staff for Human Resources

  Tel: 021-34205919
  Email: zhangbin01@sjtu.edu.cn
  Add: 208 Mechanical Building A

 • HUANG Pei
  Staff for Publicity

  Tel: 021-34205503
  Email: huangpei@sjtu.edu.cn
  Add: 232 Mechanical Building A

 • ZHANG Lingling
  Deputy Director

  Tel: 021-34205503
  Email: zhangll@sjtu.edu.cn
  Add: 232 Mechanical Building A

 • CHEN Miao
  Staff for Publicity

  Tel: 021-34205884
  Email: chenmiao06@sjtu.edu.cn
  Add: 232 Mechanical Building A

 • LI Kewen
  Staff for Publicity

  Tel: 021-34205884
  Email: likewen@sjtu.edu.cn
  Add: 232 Mechanical Building A

 • CHEN Yue
  Staff for Publicity

  Tel: 021-34205503
  Email: chenyuecy@sjtu.edu.cn
  Add: 232 Mechanical Building A

 • ZHAO Zhiyan
  Staff for Finance

  Tel: 021-34205913
  Email: zhyzhao@sjtu.edu.cn
  Add: 203 Mechanical Building A

 • ZHOU Xiangping
  Staff for Finance

  Tel: 021-34205913
  Email: xpzhou@sjtu.edu.cn
  Add: 203 Mechanical Building A

 • WANG Duanqiong
  Staff for Finance

  Tel: 021-34205913
  Email: wangdq@sjtu.edu.cn
  Add: 203 Mechanical Building A

Copyright ©2017 School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University

Shanghai Jiao Tong University
Address: 800 Dongchuan Road, Shanghai
200240